Avís Legal

Avís legal

CONDICIONS D’ÚS

En compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, METALGAMA, S.L us informa que és titular del lloc web www.metalgama.com.

D’acord amb l’exigència de l’article 10 de l’esmentada Llei, METALGAMA, S.L informa de les dades següents: El titular d’aquesta pàgina web és METALGAMA, S.L, amb CIF B66548355 i domicili social al C/TREBALL, 30B 08980 SANT FELIU DE LLOBREGAT, inscrita al Registre Mercantil de Barcelona al tom 44872, foli 121, full 469987. L’adreça de correu electrònic de contacte amb l’empresa és comercial@metalgama.com.

USUARI I RÈGIM DE RESPONSABILITATS

La navegació, accés i ús del lloc web d’METALGAMA, S.L atorga la condició d’usuari, per la qual s’accepten, des de la navegació per la pàgina d’METALGAMA, S.L, totes les condicions d’ús aquí establertes, sense perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa d’obligat compliment legal segons el cas.

La pàgina web d’METALGAMA, S.L proporciona gran diversitat d’informació, serveis i dades. L’usuari assumeix la seva responsabilitat en l’ús correcte del lloc web Aquesta responsabilitat s’estendrà a:

  • La veracitat i licitud de les informacions aportades per l’usuari en els formularis estesos per METALGAMA, S.L per a l’accés a certs continguts o serveis oferts per la web.

  • L’ús de la informació, serveis i dades ofertes per METALGAMA, S.L, contràriament al que disposen aquestes condicions, la Llei, la moral, els bons costums o l’ordre públic, o que de qualsevol altra manera puguin suposar lesió dels drets de terceres persones o del mateix funcionament del lloc web.

POLÍTICA D’ENLLAÇOS I EXEMPCIONS DE RESPONSABILITAT

METALGAMA, S.L no es fa responsable del contingut de les pàgines web a les quals l’usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts al seu lloc web i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercir cap tipus de control sobre el contingut d’altres pàgines de la xarxa. A més, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de pàgines alienes a la seva propietat a les quals es pugui accedir per mitjà dels enllaços.

METALGAMA, S.L declara que ha adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualsevol dany que es pogués derivar de la navegació per la seva pàgina web per als usuaris del seu lloc web. En conseqüència, METALGAMA, S.L no es fa responsable, en cap cas, dels danys eventuals que pogués patir l’usuari per la navegació per Internet.

MODIFICACIONS

METALGAMA, S.L es reserva el dret de fer les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en el contingut del seu lloc web. Tant pel que fa als continguts del lloc web com a les seves condicions d’ús o a les condicions generals de contractació. Aquestes modificacions es podran fer, a través del seu lloc web, en qualsevol forma admissible en dret i seran de compliment obligat durant el temps en què es trobin publicades a la web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres de posteriors.

RESERVA DE GALETES

METALGAMA, S.L es reserva el dret d’utilitzar galetes en la navegació de l’usuari pel seu lloc web, per facilitar la personalització i la comoditat de la navegació. Seguint la política de protecció de dades de l’empresa, METALGAMA, S.L informa que les galetes s’associen a l’usuari anònim i al seu ordinador, i no proporcionen per si el nom i cognoms de l’usuari. L’usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador de manera que se l’informi de la recepció de galetes, i, si així ho desitja, pot impedir que siguin instal·lades al seu disc dur. No obstant això, per a l’accés al lloc web d’METALGAMA, S.L no serà preceptiva la instal·lació de galetes.

SERVEIS DE CONTRACTACIÓ PER INTERNET

Certs continguts del lloc web d’METALGAMA, S.L inclouen la possibilitat de contractació per Internet. El seu ús exigirà la lectura i l’acceptació obligatòria de les condicions generals de contractació establertes a aquest efecte per IBERITAL DE RECAMBIOS S.A.

PROTECCIÓ DE DADES

De conformitat amb el que estableix la Llei orgànica 3/2018 de 5 de decembre de protecció de dades de caràcter personal, METALGAMA, S.L informa els usuaris del seu lloc web que les dades personals recollides per l’empresa mitjançant els formularis situats a la seva pàgina seran introduïdes en un fitxer automatitzat sota la responsabilitat d’METALGAMA, S.L, amb la finalitat de poder facilitar, agilitar i complir els compromisos establerts entre ambdues parts. La informació no serà cedida a tercers ni es realitzaràn transferencias internacionals. A més, METALGAMA, S.L informa de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, cancel·lació, rectificació i oposició mitjançant un escrit a l’adreça C/TREBALL, 30B 08980 SANT FELIU DE LLOBREGAT.

Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades, que es compromet a notificar-nos-en qualsevol variació i que tenim el consentiment per utilitzar-les per poder fidelitzar la relació entre les parts.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Els drets de propietat intel·lectual i industrial derivats de tots els textos i imatges, o els dels mitjans i formes de presentació i muntatge de la pàgina pertanyen, per si o com a cessionària, a METALGAMA, S.L. Per tant, seran obres protegides com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol, i els serà aplicable tant la normativa espanyola i comunitària en aquest àmbit com els tractats internacionals relatius a aquesta matèria i subscrits per Espanya.

Tots els drets reservats. En compliment de la Llei de la propietat intel·lectual, es prohibeix expressament la reproducció, distribució, comunicació pública i utilització de la totalitat o d’una part dels continguts de la seva pàgina web sense el consentiment exprés de METALGAMA, S.L.

ACCIONS LEGALS, LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

METALGAMA, S.L es reserva la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda de la seva pàgina web o dels seus continguts o per l’incompliment d’aquestes condicions. La relació entre l’usuari i METALGAMA, S.L es regirà per la normativa espanyola vigent i seran competents per decidir sobre qualsevol controvèrsia que es pogués suscitar entre l’usuari i METALGAMA, S.L els jutjats o tribunals propis de la localitat de Barcelona.